Ocena brak

Omów związki pomiędzy budową ciała i typem osobowości w poszczególnych typologiach

Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011

Istnienie związków między budową ciała a cechami fizjologicznymi i biochemicznymi może pozwolić na poznanie skłonności do niektórych chorób i umożliwić szersze stosowanie profilaktyki. Ze zróżnicowaniem budowy somatycznej wiązane są również w pewny stopniu właściwości morfologiczne kształtu i wielkości narządów w3ewnętrznych. Niektóre narządy wewnętrzne np. są nieco większe u osób o budowie atletycznej. Pojemność życiowa płuc u przedstawicieli typu leptosomicznego jest na ogół mniejsza niż u pozostałych typów. Żołądek u przedstawicieli typu atletycznego i pyknicznego cechuje silne napięcie mięśniówki.

Podkreśla się także wcześniejsze dojrzewanie młodzieży o przewadze endomorfii i późniejsze o przewadze ektomorfii. Zależność ta przejawia się między innymi wcześniejszymi do około 1-2 lat występowaniem pierwszej menstruacji u dziewcząt i chłopców endomorficznych.

Podobne prace

Do góry