Ocena brak

OMÓW ZWIĄZKI ŁĄCZĄCE PARTIE POLITYCZNE ZE ZORGANIZOWANYMI GRUPAMI INTERESU

Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011

Partie polityczne w ramach obowiązujących aktów prawnych działają na rzecz zainicjowania oraz utrwalenia swego bezpośredniego uczestnictwa w strukturze rywalizacji wyborczej. Ugruntowana pozycja na rynku politycznym umożliwia partiom zdobycie, a następnie ochronę dostępu do publicznych instytucji umożliwiających sprawowanie władzy w sposób bezpośredni. Najistotniejszym efektem działalności partii politycznych jt ukształtowanie łańcucha powiązań, które biegną od wyborców poprzez kandydatów aż do urzędników administracji publicznej. W ten sposób organizacje partyjne zajmują strategiczne miejsce w złożonym procesie powstawania, agregacji oraz artykulacji interesów grupowych, są jednak w różny sposób uzależnione od innych organizacji.

Pomagają one partiom w mobilizacji społecznego poparcia potrzebnego do zaprojektowania i przeprowadzenia konkretnych programów politycznych, przygotowują fachowe ekspertyzy niezbędne w pracy legislacyjnej oraz wspierają partie swoimi zasobami materialnymi i potencjałem organizacyjnym. Niejednokrotnie ponoszą pokaźną część kosztów kampanii wyborczej. Układ parakoalicyjny łączący partię z wpływowymi organizacjami niepartyjnymi określa się mianem kartelu lub organizacji interesów. Organizacje grup interesów mające na celu ochronę materialnego statusu przedstawicieli określonych wspólnot to przede wszystkim związki zawodowe, organizacje przedsiębiorców oraz zrzeszenia wolnych zawodów.

Ochrona materialnego statusu zrzeszonych czy sympatyków wymaga od nich nie tylko działań na rzecz zabezpieczenia zaspokajania potrzeb życiowych ale również aktywności zorientowanej na osiągnięcia politycznych gwarancji przestrzegania standardów związanych z prowadzoną działalnością zarobkową. Taki obszar działania grup interesu zachodzi na pola aktywności partii politycznych. Dlatego pojawiają się niekiedy silne, organizacyjne i kadrowe związki pomiędzy obydwoma rodzajami zrzeszeń – organizacje mające na celu uzyskiwanie korzyści majątkowych, zorientowane na zapewnienie stałych źródeł dochodu swym członkom. Są to spółki prawa handlowego, prawa cywilnego czy spółdzielnie. Są to również organizacje o charakterze nieformalnym lub półformalnym. Działania takich organizacji sprzyjają korupcji oraz szerzeniu się układów typu patronklient.

Podobne prace

Do góry