Ocena brak

Omów źródła prawa budżetowego

Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011

  • Konstytucja RP

  • Ustawa o finansach publicznych

  • Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

  • Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Podobne prace

Do góry