Ocena brak

Omów znaczenie poszczególnych faz procesu podejmowania decyzji zakupu i scharakteryzuj typowe procesy decyzyjne

Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012

Proces zakupu produktów składa się z wielu elementów i połączony jest zachowaniem nabywców. Siłą napędową nabywców są ich potrzeby. Proces zakupu przebiega przez trzy płaszczyzny:

bodźce wywołujące potrzeby

siłę nabywczą kształtującą popyt

dostępność produktów oraz możliwości zakupu

Bodźce wpływają nie tylko na uświadomienie sobie potrzeby, pragnienia czy pożądania czegoś ale wywołują także zainteresowanie wiedzą na temat możliwości zaspokojenia potrzeb. Zachowanie nabywców zależy od potrzeby oraz wiedzy o sposobach jej zaspokajania.

Kształtowanie popytu uzależnione jest od poziomu dochodów nabywcy, możliwości zakupu na kredyt. Nabywca przeznacza swoje pieniądze na zakup produktów, które najpełniej zaspokajają jego potrzeby i go satysfakcjonują.

Dostępność dóbr związana jest z wiedzą jaką posiada nabywca o dystrybucji produktów i ich możliwości nabycia w czasie.

Podejmowanie decyzji jest pewnym procesem. Podejmowanie decyzji związane jest z ponoszeniem odpowiedzialności. Początkiem procesu o zakupie jest rozpoznanie problemu czyli informacja o możliwości jej zaspokojenia.

Kolejnym etapem jest zaciągnięcie informacji o produkcie i o jego cenie.

Oceniając informację nabywca korzysta z doświadczeń otoczenia.

Efektem jest decyzja o zakupie danego produktu w dowolnym miejscu i czasie.

Po dokonaniu zakupu u nabywcy obserwujemy chwile zwątpienia i obawy związane z trafnością i celowością zakupu. Wówczas doświadczony sprzedawca powinien udzielić wsparcia nabywcy.

Podobne prace

Do góry