Ocena brak

Omów zasady kształtowania polityki cen zorientowanej na konkurentów

Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012

W tym przypadku jako wiodące przyjmuje się założenie, by ceny produktu danej firmy w niewielkim stopniu odchylały się od poziomu cen konkurentów. Strategia ta zakłada stosunkowo mniejsze związki cen z kosztami i z popytem, natomiast ścisły związek z cenami konkurenta.

Można w jej ramach wyodrębnić najczęściej stosowaną strategię cen bieżących (metoda naśladownictwa) oraz strategię ofertową (metoda przetargu utajonego).

Podobne prace

Do góry