Ocena brak

Omów zasadnicze etapy rozwoju kości długich

Autor /Eric Dodano /29.08.2011

W analizie stopnia rozwoju kości długich uwzględnia się następujące cechy:

- pojawienie się pierwotnego punktu kostnienia,

- stadium wzrostu,

- kształtowanie się nasad,

- osiągnięcie ostatecznego kształtu,

- zespolenie się nasad z trzonem.

Zespolenie nasad z trzonami kości następuje u dziewcząt ok.2 lat wcześniej niż u chłopców. U chłopców większa jest także dyspersja wieku kostnego i częstsze jego opóźnienie w stosunku do wieku kalendarzowego niż u dziewcząt.

Podobne prace

Do góry