Ocena brak

Omów zasadę umowy dzierżawczej (leasing)

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

W ostatnich latach systematycznie zwiększa się udział środków trwałych pozyskiwanych przez firmy w drodze umowy o dzierżawę w miejsce umowy kupna-sprzedaży. Główne korzyści z tego typu transakcji są następujące:

a)Jest to alternatywny sposób pozyskiwania kapitału przez firmę, którego cechą jest stałe oprocentowanie.

b)Umowy o dzierżawę (najem) są formułowane elastycznie, stosownie do warunków ustalonych w dwustronnych negocjacjach.

c)Niższe są koszty kapitału przy takiej formie finansowania aktywów, niż przy finansowaniu z własnego kapitału. Płacone odsetki pomniejszają podstawę podatku dochodowego.

d)Umożliwia pozyskanie nowoczesnego sprzętu bez jednorazowego przekazywania równowartości. Płatności rozłożone na przestrzeni czasu trwania umowy mogą być finansowane z wpływów z eksploatacji pozyskiwanego sprzętu.

Kwoty płatności w umowie w leasing kapitałowy określa się zwykle jako jednakowe roczne sumy obejmujące spłatę zobowiązania z tytułu leasingu i odsetki określone według przyjętej stopy procentowej.

Podobne prace

Do góry