Ocena brak

OMÓW ZASADĘ TERYTORIALNOŚCI ORAZ OGRANICZENIA W JEJ STOSOWANIU

Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011

Terytorium Polski to obszar ziemi (obszar lądowy) wraz z wodami wewnętrznymi oraz morskie wody przybrzeżne , a także slup powietrza nad nimi i wnętrze ziemi pod nimi. Zgodnie z zasadą terytorialności odpowiedzialności karnej podlega ten kto dopuści sie czynu zabronionego na terytorium polski , chyba ze umowa międzynarodowa w której Polska jest stroną stanowi inaczej.

Określenie "polski statek wodny lub powietrzny" stosuje sie do samolotów i statków zarejestrowanych w Polsce. O zakresie działania zasady terytorialności decyduje w stopniu szczególnym miejsce popełnienia przestępstwa. Wg Art 6 par2 KK. przestępstwo uważa sie za popełnione w miejscu gdzie sprawca działał lub zaniechał działania lub w miejscu gdzie skutek czynu nastąpił lub miał nastąpić.

Do góry