Ocena brak

Omów zasadę szczegółowości budżetu

Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011

Zasada szczegółowości - zasada ta ma istotne znaczenie ze względu na zapewnienie racjonalnej gospodarki budżetowej jak i ze względu na kontrolę procesu rozdysponowania środków publicznych. Szczegółowość budżetu ma wyraz w klasyfikacji budżetowej czyli prawnie ustalone zasady grupowania a także podziału dochodów i wydatków budżetowych. Może ona opierać się na kryteriach:

  • podmiotowych (wykonawcy budżetu)

  • przedmiotowych ( rodzaje dochodów i przeznaczeń wydatków związanych przedmiotową realizacją różnych funkcji w ramach gospodarki budżetowej)

  • kombinacje wskazanych kryteriów.

Podobne prace

Do góry