Ocena brak

Omów zasadę jawności finansów publicznych

Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011

Zasada jedności —ma dwa aspekty: formalny i materialny. Respektowanie tej zasady od strony formalnej oznacza, że wszystkie dochody i wydatki są ujęte w jednym akapicie prawnym np. ustawie budżetowej.

Zasada jedności merytorycznej (materialnej) zwana też „zasadą wspólnego kotła" to rozwiązanie prawne polegające na tym, że środki publiczne wpływające do budżetu stanowią w nim jeden wspólny fundusz przeznaczony na różne wydatki publiczne.

Podobne prace

Do góry