Ocena brak

Omów zakres przedmiotowy Ordynacji podatkowej

Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011

Ordynacja Podatkowa - ustawa z dnia 29.08.97r. normuje kwestie:

  • zobowiązań podatkowych; informacji podatkowych; postępowania podatkowego; czynności sprawdzających;

  • tajemnicy skarbowej.

Przepisy Ordynacji stosuje się również do: .

  • podatków, opłat oraz innych nie podatkowych należności budżetu Państwa, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe; podatków stanowiących dochody budżetów gmin; opłaty skarbowej oraz spłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych; innych spraw z zakresu prawa podatkowego należących do właściwości organów podatkowych.

Do góry