Ocena brak

Omów walkę na rynku oraz podział korzyści ekonomicznych w wymianie

Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011

Na rynku toczą się trzy rodzaje walk:

  1. negocjacyjna – polega na uzgodnieniach warunków najkorzystniejszej sprzedaży i zakupu, negocjuje się cenę i ilość. Sprzedający chcą w jak największym stopniu zwiększyć swoje dochody, a kupujący mniej stracić z dochodów własnych. Dla dostawcy weryfikacja i adaptacja jego oferty podażowej to potwierdzenie jego racji bytu na rynku. Dostawca musi liczyć się z preferencjami odbiorców, a więc z istnieniem bariery popytu. Występowanie bariery popytu w toku walki negocjacyjnej to sytuacja, w której sprzedawca nie może zbyć więcej danych towarów przy istniejącej cenie, bądź nie jest w stanie podnieść ceny i utrzymać dotychczasowego poziomu ich sprzedaży. Dostawca musi również liczyć się z efektem substytucji (odbiorca może dokonać zakupu u innego dostawcy).

  2. konkurencyjna,

  3. przetargowa – odbiorcy oferują dostawcom korzystniejsze warunki zawierania transakcji w porównaniu do innych odbiorców. Dzięki nim są w stanie kupić więcej przy danej cenie lub zapłacić wyższą cenę przy danej ilości.

Walka konkurencyjna i przetargowa to w obliczu walki negocjacyjnej zjawiska wtórne. Jeśli w walce negocjacyjnej uczestniczy więcej niż jeden dostawca wobec danego odbiorcy, to między dostawcami pojawia się walka konkurencyjna. Rywalizują o wydatki odbiorcy. Dostawcy oferują warunki dostaw korzystniejsze od tych, jakie są zdolni przedstawić inni dostawcy. Wśród dostawców ujawniają się dwa motywy: „nie stracić do konkurenta” i „wygrać z nimi”.

Podobne prace

Do góry