Ocena brak

Omów uwarunkowania adaptacji podaży do popytu i popytu do podaży w warunkach rynkowych

Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011

Adaptacja podaży do popytu odbywa się:

  1. poprzez dostosowania popytowo – cenowe (warunkiem jest elastyczność cen) – zachodzą w krótkim i długim okresie. W krótkim okresie zmiany w popycie bieżącym lub cenie zachęcają do krótkookresowej zmiany podaży. W długim okresie należy przestawić podaż i urentownić ją.

  2. poprzez dostosowania ilościowe (warunkiem jest przenośność zasobów) – dostosowaniom ilościowym podlegają zasoby przenośne (część siły roboczej, surowce, materiały), a w długim okresie także nieprzenośne (urządzenia, maszyny, budynki, itp.), dzięki czemu można dokonać zmian inwestycyjnych i przy danym popycie dostosować podaż.

Adaptacja popytu do podaży ma miejsce, gdy producent wchodzi dopiero na rynek z wyrobem nowym jakościowo lub pod względem typu. Jest to bardzo opłacalna forma, ale trudna do zrealizowania, gdyż trzeba za pomocą narzędzi marketingowych i reklamowych wykreować popyt na nowy produkt.

Podobne prace

Do góry