Ocena brak

Omów teorię zasobów uwagi Khanemana

Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012

*Uwaga jako proces aktywny potrzebny do wybierania bodźców, na które należy zareagować (czyli bodźce ważne dla jednostki)

*Odwoływanie się głównie do badań percepcji wzrokowej- nałożenie na siebie dwóch filmów, z których jeden przedstawiał grę w łapki i drugi grę w piłkę:

*Zadaniem badanych było śledzenie jednego z nagrań i naciskanie przycisku, kiedy zaszło jakieś zdarzenie, przy 40 zdarzeniach na minutę poprawność reakcji była niemal taka sama jak przy śledzeniu jednego z nagrań z osobna

*W wypadku równoczesnego śledzenia obu nagrań jednocześnie funkcjonowanie badanych podlegało znacznemu pogorszeniu

*Dzięki uwadze jednostka pobiera pewne informacje ze środowiska i może je dokładnie zinterpretować

*lość pobranych informacji zależy od pojemności uwagi

*Pojemność uwagi Khaneman nazywał zasobami poznawczymi

*Determinanty pobudzenia- decydują o ilości zasobów poznawczych, które można poświecić na rozwiązywanie danego zadania. Są to:

Trudność zadania- zadania łatwe wymagają mniejszej ilości zasobów poznawczych, a trudne- większej.

Poziom pobudzenia- przy wyższym poziomie pobudzenia dostępna jest większa ilość zasobów poznawczych.

Polityka alokacyjna (polityka inwestycyjna systemu poznawczego)- człowiek wybiera, co będzie przedmiotem jego aktywności poznawczej (decyduje na co i ile zasobów uwagi zużyć). Zależy to od: chwilowych intencji, czy chwilowego stanu, od trwałych dyspozycji danej jednostki i od oceny zapotrzebowania na zasoby umysłowe.

Podobne prace

Do góry