Ocena brak

OMÓW RÓŻNICĘ MIĘDZY PREWENCJĄ OGÓLNĄ A SZCZEGÓLNĄ

Autor /Sylwester Dodano /01.12.2011

Prewencja ogólna (zw. też "prewencją generalną") – jedna z dyrektyw wymiaru kary. Jej celem jest oddziaływanie na społeczeństwo przez wymierzanie sprawiedliwości w sprawach karnych

Wyróżniamy:

  • Prewencję ogólną negatywną – polega ona na odstraszaniu potencjalnych sprawców przez to, że określone czyny są zabronione, a także przez to, że wymierzane są kary za przestępstwa.

  • Prewencję ogólną pozytywnąkształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa przez wymierzanie sprawiedliwości w sprawach o przestępstwa. Sprzyjać temu ma publiczny charakter rozprawy głównej, publiczne ogłaszanie wyroków, a także możliwość podania ich treści do publicznej wiadomości przez środki masowego przekazu.

Prewencja szczególna (zw. też "prewencją indywidualną") - jeden z celów kary i zarazem dyrektywa jej wymiaru. Jej celem jest zapobieżenie ponownemu popełnieniu czynu przez sprawcę.

Wyróżniamy:

  • Prewencję szczególną negatywną - uniemożliwienie (czy choćby utrudnienie) sprawcy popełnienia przestępstwa w przyszłości (np. przez osadzenie w zakładzie karnym), co zmniejsza prawdopodobieństwo recydywy przynajmniej w czasie trwania kary.

  • Prewencję szczególną pozytywną (wyraźnie preferowaną przez polskiego ustawodawcę) - przez co należy rozumieć resocjalizację.

Podobne prace

Do góry