Ocena brak

Omów role księgowości w procesie zarządzania

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

Rola księgowości w procesie zarządzania sprowadza się do:

W procesie planowania rachunkowość zarządcza pomaga tworzyć przyszłe plany przez dostarczanie informacji użytecznych w decydowaniu o tym, jakie produkty sprzedawać, na jakim rynku i po jakiej cenie, w wycenie projektów kapitałowych itp. Rachunkowość zarządcza zbiera plany cząstkowe w jeden ogólny roczny plan finansowo-kosztowy i przedstawia go do aprobaty kierownictwu.

W procesie kontroli. Rachunkowość zarządcza wspomaga proces kontroli poprzez dostarczanie raportów kontrolno-wynikowych, które zawierają porównanie aktualnych rezultatów z planowymi dla każdego ośrodka odpowiedzialności. Ośrodek odpowiedzialności może być definiowany jako część (np. oddział) firmy, za której działalność i osiągnięcia odpowiada indywidualny kierownik. Rachunkowość zarządcza dostarcza pomiarów wyników działalności i identyfikuje niepokojące zjawiska. W ten sposób kierownictwo może być powiadomione o określonych obszarach, w których plan nie jest możliwy do osiągnięcia.

W procesie organizowania. Występuje ścisłe oddziaływanie rachunkowości zarządczej i procesu organizowania. Identyfikacja elementów struktury organizacyjnej najbardziej rozpowszechniona i niezbędna dla właściwego funkcjonowania rachunkowości zarządczej pozwala na przystosowanie wewnętrznego systemu sprawozdawczego do tej struktury.

Struktura organizacyjna musi być dostosowana do władzy, odpowiedzialności i specjalizacji a wówczas rachunkowość zarządcza potrafi zapewnić analizę i ocenę efektywności tych struktur.

W procesie motywowania. Plany i raporty kontrolno-wynikowe o ich wykonaniu, które są sporządzane przez księgowego, mają ważny wpływ na motywowanie personelu firmy. Księgowy dostarcza systemu ewidencji i rozliczania, który umożliwi kadrze kierowniczej bardziej efektywną kontrolę ich działalności.

Podobne prace

Do góry