Ocena brak

Omów rodzaje stawek podatkowych

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

1. stawki kwotowe (akcyza) - określa bezpośrednio wielkość należnego władzy publicznej

2. stawki procentowe - określa jaka cześć podstawy opodatkowania stanowi zobowiązanie podatkowe. Stawki procentowe występują w dwóch odmianach(postaciach):

a) stawki stale (liniowe) - wysokość podatku rośnie w takim samym tempie co podstawa opodatkowania stawki zmienne - charakteryzują się tym, że wysokość podatku zmienia się wraz ze zmiana podstawy opodatkowania. W ramach stawek zmiennych wyróżnia się stawki:

     - progresywne

     - regresywne

     - degresywne

podatek obliczony według stawki progresywnej rośnie szybciej niż podstawa opodatkowania, wg stawki regresywnej występuje zjawisko odwrotne, stawka podatku maleje wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania wg stawki degresywnej stawka podatku rośnie do pewnego momentu(pułapu) po osiągnięciu, którego przechodzi w stawkę stałą.

Podobne prace

Do góry