Ocena brak

Omów rodzaje dokumentów które mogą być podstawą wpisu zastawu skarbowego do rejestru zastawów skarbowych

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Podstawę wpisu zastawu skarbowego stanowi również deklaracja, jeżeli wykazane w niej zobowiązanie podatkowe zostało wykonane. Wpis zastawu skarbowego nie może być dokonany wcześniej niż po upływie 14 dni od upływu terminu płatności zobowiązania podatkowego. 

Do góry