Ocena brak

Omów rodzaje decyzji które mogą być podstawą wpisu zastawu skarbowego do rejestru zastawu skarbowego

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Zastaw skarbowy powstaje z dniem wpisu do rejestru zastawów skarbowych.

Wpis zastawu skarbowego do rejestru dokonywany jest na podstawie decyzji:

- ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego 

- określającej wysokość zobowiązania podatkowego 

-  określającej wysokość odsetek za zwłokę

- o odpowiedzialności podatkowej podatnika, płatnika lub inkasenta   

- o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej

- o odpowiedzialności spadkobiercy

- określającej wysokość zwrotu podatku.

Podobne prace

Do góry