Ocena brak

Omów przypadek wykreślenia wpisu z rejestru zastawów skarbowych w drodze decyzji

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

  • z mocy prawa z dniem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego

  • z dniem wykreślenia wpisu z rejestru zastawów skarbowych

  • z dniem egzekucyjnej sprzedaży przedmiotu zastawu

  • zawiadamia podatnika, płatnika, inkasenta, następcę prawnego lub osobę trzecia. W prawie wykreślenia wydaje się decyzję.

Podobne prace

Do góry