Ocena brak

Omów przesłanki przypisania winy

Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011

Przesłanki przypisania winy:

  • Zdolność sprawcy do rozpoznania wymaganego prze prawo zachowania się - zdolność sprawcy do ponoszenia winy. Ta zdolność uzależniona jest od osiągnięcia określonego poziomu rozwoju (wiek odpowiedzialności) i stanu umysłowego pozwalającego na rozpoznanie znaczenia czynu i kierowanie swym postępowaniem. Dlatego nieletniość i niepoczytalność wyłączają winę.

  • Możliwość rozpoznania bezprawności przedsiębranego czynu - świadomość bezprawności. Brak tej możliwości wyłącza przypisanie sprawcy winy w odniesieniu do konkretnego czynu. Stąd niezawiniony przez sprawcę błąd co do okoliczności wyłączającej odpowiedzialność lub nieświadomość bezprawności czynu wyłączającego przypisanie winy. KK art. 29, 30

  • Wymagalność zachowania zgodnego z prawem - sytuacja motywacyjna. Zachowanie to uzależnione jest od sytuacji motywacyjnej sprawcy. Dla przypisania sprawcy winy za popełniony czyn wymagana jest normalna sytuacja motywacyjna. KK art. 326.

Podobne prace

Do góry