Ocena brak

Omów procedurę uchwalania budżetu państwa

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

ETAP I to opracowanie założeń budżetu. Etap ten kończy się uchwaleniem uchwały przez RM, która stanowi Projekt ustawy budżetowej. Etap ten powinien zakończyć się do końca września roku poprzedzającego rok budżetowy. Równolegle z tym projektem RM uchwala prowizorium budżetowe, następnie mają miejsce 4 miesięczne prace parlamentarne.

ETAP II polega na podpisaniu ustawy przez prezydenta. Wyjątkowość tej ustawy polega na tym, ze prezydent nie może jej zawetować, może jedynie skierować ją do TK w celu zbadania jej zgodności z konstytucja.

Podobne prace

Do góry