Ocena brak

Omów procedurę uchwalania budżetu gminy

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Uchwała budżetowa gminy winna określać planowane dochody i wydatki; rada gminy określa szczegółowość wkładu wykonawczego budżetu; zarząd gminy opracowuje układ wykonawczy budżetu gminy i przekazuje (poszczególnym jednostkom informacje o szczegółowości określonej przez rade gminy;

zarząd gminy opracowuje plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w danym roku kalendarzowym.

Podobne prace

Do góry