Ocena brak

Omów problem odpowiedzialności za popełnienie czynu zabronionego w stanie niepoczytalności lub ograniczenia poczytalności spowodowane upojeniem alkoholowym lub innym odurzeniem

Autor /Faust Dodano /06.12.2011

Niepoczytalność wyłącza winę. Niepoczytalność może być spowodowana nietrzeźwością lub odurzeniem.

Mamy tu do czynienia z konfliktem dwóch podstawowych zasad prawa karnego. [Zasada winy - jeśli brak winy to jest brak odpowiedzialności; Zasada ochrony społecznej (dóbr prawnych)]. Może być brak winy z powodu upojenia alkoholem lub odurzenia innymi środkami, ale sprawca i tak poniesie odpowiedzialność za dokonane przestępstwo.

Ograniczona poczytalność tu w ogóle nie wyłącza winy.

Przesłanką stosowania artykułu 31§3 jest:

  • Wprawienie się przez sprawcę w stan nietrzeźwości lub odurzenia. Musi on sam wprawić się w taki stan. Wymaga to umyślnego działania za strony sprawcy.

  • Sprawca wyprawiając się w ten stan przewidywał albo mógł przewidzieć wyłączenie lub ograniczenie poczytalności.

Podobne prace

Do góry