Ocena brak

Omów pojęcie obrotu dewizowego z zagranicą

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Obrotem dewizowym z zagranicą jest:

  • zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować dokonywanie między rezydentami i nierezydentami rozliczeń pieniężnych lub przenoszenie miedzy rezydentem i , nierezydentem własności wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, a także wykazywanie takich umów lub czynności

  • zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować przeniesieni między rezydentami własności rzeczy lub prawa, których nabycie nastąpiło w obrocie dewizowym z zagranica, a także wykazywanie takich umów.

Dokonywanie wywozu, przekazywanie oraz wysyłanie za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, a także dokonywanie ich przewozu-, przekazywanie oraz nadsyłanie z zagranicy do kraju jest to transfer środków dewizowych. 

Podobne prace

Do góry