Ocena brak

Omów pojęcie, cele i atrybuty przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej

Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011

Przedsiębiorstwo – jest to organizacja o wyróżnionej działalności gospodarczej (wytwórczej, usługowej), specjalizująca się, realizująca potrzeby i działająca w oparciu o zysk. Ta działalność charakteryzuje się:

  • odrębnością techniczno – produkcyjną – przedsiębiorstwo posiada środki trwałe i obrotowe umożliwiające prowadzenie działalności,

  • odrębnością organizacyjną – działalność przedsiębiorstwa opiera się na określonej strukturze organizacyjnej, wyznaczającej zakres kompetencji i zależności członków załogi,

  • odrębnością ekonomiczno – prawną – możliwością dysponowania posiadanymi środkami trwałymi i obrotowymi, pokrywania wydatków z własnych przychodów, posiadania rachunku bankowego, możliwością zaciągania kredytów i posiadania osobowości prawnej.

Cele:

  • zaspokajanie potrzeb społeczeństwa przy minimalizacji nakładów albo osiąganie efektywnych ekonomicznie wyników (maksymalizacja wyników przy danych nakładach) przez produkcję dóbr i usług lub przez inną działalność zaspokajającą potrzeby społeczeństwa,

  • zysk, który jest zjawiskiem wtórnym wynikającym z realizacji celu pierwotnego (zaspokajanie potrzeb społeczeństwa).

Atrybuty:

  • produkowanie określonych dóbr i usług przeznaczonych na użytek innych jednostek gospodarczych, czyli wytwarzanie na wymianę lub też z przeznaczeniem dla zaspokojenia bezpośrednich potrzeb społeczeństwa w drodze kupna – sprzedaży,

  • działanie na zasadzie pełnej odpłatności świadczeń, czyli przekazywanie wytworzonych produktów lub usług innym jednostkom lub osobom za zwrot kosztów wytwarzania tych produktów z odpowiednią nadwyżką.

Podobne prace

Do góry