Ocena brak

Omów podobieństwa i różnicę pomiędzy zwolnieniem a ulgą podatkową

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Zwolnienia podatkowe polegają na tym, że państwo w ramach polityki fiskalnej wyłącza pewna grupę podatników lub pewna cześć przedmiotu opodatkowania z obowiązku zapłacenia podatku.

Ulga podatkowa to częściowe ograniczenie ciężaru podatkowego. Występują dwa rodzaje ulg: systemowe i indywidualne.

Do góry