Ocena brak

Omów podatkowe organy samorządowe

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Zaliczają się do nich: .

  • przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego

  • w gminie- wójt, burmistrz, prezydent

  • w powiecie- starosta

  • woj. samorządowym- marszałek województwa

I instancji -ustalanie i określanie oraz pobór podatków, które są dochodami budżetu gminy (rolny, leśny, za posiadanie psów); wykonanie kontroli podatkowej. Starosta i marszałek wojew. w l instancji - na dzień dzisiejszy nie maja żadnych kompetencji w zakresie ustalania, określania oraz poboru podatku.

II instancji - ustawa o samorządowym kolegium odwoławczym, które orzekają w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego. O - skład 3 osobowy; Przewodniczący –etatowy członek SKO reprezentuje władzę prawnicza, pozostali członkowie składu- członkowie nieetatowi. Orzekanie: nad sprawa debatuje cała 3 osobowa grupa.

Podobne prace

Do góry