Ocena brak

Omów odpowiedzialność podatnika za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające z zobowiązań podatkowych, podatki. Jest to odpowiedzialność majątkowa o charakterze osobistym w związku z tym organ podatkowy może prowadzić postępowanie egzekucyjne w stosunku do wszystkich rzeczy będących własnością podatnika oraz praw majątkowych przysługujących podatnikowi przy zachowaniu ograniczeń przewidzianych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym-w postępowaniu administracyjnym.

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, odpowiedzialność ta obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka. Skutki prawne ograniczenia, zniesienia lub wyłączenia ustawowej wspólności majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań majątkowych powstałych przed dniem zawarcia umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu ustawowej wspólności majątkowej przed dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o zniesieniu ustawowej wspólności majątkowej. 

Podobne prace

Do góry