Ocena brak

Omów odpowiedzialność podatkową płatnika, odpowiedzialność inkasenta

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Płatnik odpowiada całym swym majątkiem gdy:

  • Za podatek nie pobrany

  • Za podatek pobrany, a nie wpłacony w terminie

  • Za podatek nie wpłacony w terminie

Płatnikiem jest podmiot prowadzący działalność gospodarcza. Decyzja o odpowiedzialności podatkowej płatnika- ma organ podatkowy i wydaje w oparciu o przepisy ordynacji i w tej decyzji określa wysokość pobranego podatku, a nie wpłaconego, , ewentualna wysokość nie pobranego i nie płaconego podatku.

Decyzja ta jest warunkiem koniecznym do podjęcia działań egzekucyjnych w stosunku do płatnika., bez tej decyzji organowi podatkowemu' nie wolno podjąć jakichkolwiek działań w stosunku do płatnika, gdyż są bezprawne. Płatnik ma obowiązek przechowywać dokumenty związane z poborem przez 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym był zobowiązany do poboru podatku.

Podobne prace

Do góry