Ocena brak

Omów możliwe stopnie internacjonalizacji przedsiębiorstwa

Autor /Mustafa000000 Dodano /12.01.2012

Tradycyjnym polem międzynarodowej działalności przedsiębiorstw jest eksport. Aktywność zagraniczna przedsiębiorstw nie ogranicza się jednakże tylko do eksportu dóbr i usług, lecz rozkłada się na wiele zróżnicowanych form i wariantów działania. Eksport pośredni z włączeniem domów handlowych oraz bezpośredni przez bezpośrednie stosunki z zagranicznymi odbiorcami tworzą jedynie pierwszy stopień aktywności zagranicznych przedsiębiorstw.

Bardziej intensywna współpraca z przedsiębiorstwami zagranicznymi wynika z kooperacji i związków strategicznych, np. w formie umów licencyjnych i udostępniania patentów, uzgodnień sfery zarządzania oraz systemu franchisingu, które są podejmowane bez zaangażowania kapitału za granicą.

Wraz z narastającą kompleksowością stosunków z zagranicą i przy rosnącym ich rozmiarze strategiczna orientacja i udziały kapitałowe przesuwają się z kraju macierzystego w stronę kraju goszczącego. Z tym typem aktywności wiążą się różne modele bezpośrednich inwestycji zagranicznych sięgające od joint venture z mniejszościowym lub większościowym udziałem, przez filie zagraniczne i zakłady produkcyjne do jednostronnych inwestycji bezpośrednich przez utworzenie własnych spółek córek za granicą.

Zróżnicowane formy aktywności zagranicznej ukazać można według ekonomicznych jak i teoretyczno-poznawczych faz internacjonalizacji, założenie od udziału kraju macierzystego i goszczącego w zarządzaniu oraz powiązaniu z kapitałem i zasobami.

Podobne prace

Do góry