Ocena brak

Omów modele funkcjonalne organów administracji podatkowej

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Model oparty o kryterium rodzaju podatków – jest to najstarszy model. W skrajnym wydaniu każdy podatek był pobierany przez inny organ; zaleta - ścisła specjalizacja przedmiotowa; wada — dublowanie struktur organizacyjnych odpowiedzialnych za poszczególne podatki i ich działań.

Model oparty na kryterium funkcji -np. pobór podatków, ewidencja podatkowa, kontrola podatkowa, egzekucja należności zaleta - specjalizacja funkcjonalna; wada - trudności zharmonizowania działań podejmowanych przez poszczególne funkcjonalnie zorganizowane i wyspecjalizowane struktury wobec konkretnego podatnika, a także traktowanie w identyczny lub zbliżony sposób podmiotów o bardzo zróżnicowanej charakterystyce gospodarczej.

Model oparty o kryterium rodzaju podatników- oparty jest na założeniu, że poszczególne kategorie podatników mają różną charakterystykę gospodarczą ( siłą ekonomiczną)  oraz. społeczną i wymagającą odrębnego traktowania przez administrację podatkową co wymaga odpowiedniego ukształtowania struktur aparatu; zaleta - ścisła specjalizacja; wada — nierówność w traktowaniu poszczególnych kategorii podatników. 

Podobne prace

Do góry