Ocena brak

Omów metody szacowania podstaw opodatkowania

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Metody szacowania:

  • Metoda porównawcza wewnętrzna -polega na porównaniu wysokości obrotów w tym samym przedsiębiorstwie za poprzednie okresy w których znana jest wysokość obrotów.

  • Metoda porównawcza zewnętrzna -polega na porównaniu wysokości obrotów w innych przedsiębiorstwach prowadzących działalność o podobnym zakresie i w podobnych warunkach.

  • Metoda remanentowa - polega na porównaniu wartości majątku przedsiębiorstwa na początku i końcu okresu z uwzględnieniem wskaźnika szybkości obrotu. Wskaźnik rotacji zapasów oznacza szybkość z jaką następuje sprzedaż towarów lub produktów.

  • Produkcyjna- polegająca na ustaleniu zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa

  • Metoda kosztowa -polega na ustaleniu obrotu na podstawie wysokości kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo z uwzględnieniem wysokości udziałów tych kosztów w obrocie.

  • Metoda udziału dochodu w obrocie -polega na ustaleniu dochodów ze sprzedaży określonych towarów i wykonania określonych usług z uwzględnieniem wysokości udziału tej sprzedaży ( wykonanych usług) w całym obrocie. Chodzi o kwotowe określenie marży ze sprzedaży części towarów i usług. 

Podobne prace

Do góry