Ocena brak

Omów metody planowania rozwiązywania problemów

Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012

Istnieją dwie podstawowe metody planowania za pomocą modelowania i planowanie przez analogię.

*W przypadku planowania za pomocą modelowania jednostka tworzy model realny lub model umysłowy sytuacji problemowej. Model realny przedstawia sytuację problemową w miniaturze. Modele umysłowe to reprezentacje sytuacji problemowej. Na reprezentacjach tych można wykonywać różne operacje, które – w przeciwieństwie do operacji na realnych przedmiotach – mają charakter odwracalny, np. podczas gry w szachy kolejne ruchy można wykonywać w myśli, by przekonać się jakie będą konsekwencje. Ruch w głowie można „odwołać”, natomiast ruch na szachownicy już nie.

*Przy planowaniu przez analogię wykorzystuje się zależności występujące w jednej dziedzinie do rozwiązywania problemów w innej dziedzinie. Inaczej mówiąc, chodzi tu o to, by wykorzystywać posiadane doświadczenie do radzenia sobie w nowej sytuacji. Biela twierdzi, że podstawą analogii jest stwierdzenie podobieństwa relacji między elementami różnych dziedzin.  

Żeby sensownie po­sługiwać się analogią, nie wystarczy proste stwierdzenie, że dwa zjawiska są do siebie podobne pod względem pew­nych cech. Podobieństwo takie można wykryć zawsze, jeśli tylko jesteśmy wystarczająco wytrwali w poszukiwa­niach. Zjawisko analogii odgrywa bardzo dużą rolę w różnych dziedzinach poznawczej działalności człowieka. Stało się ono pod­stawą wielu wynalazków, punktem wyj­ścia nowych teorii naukowych oraz za­biegiem wzbogacającym funkcjonowanie poznawcze człowieka. Nie zawsze analogie wykorzystywane przez ludzi są trafne, zwykle jednak prowokują do stawiania nowych problemów.

Do góry