Ocena brak

Omów metodę klasyfikacji ABC

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

Metoda ABC wymaga, aby szacowanie zostało określone do całkowitych kosztów nabycia dla każdej pozycji zapasów, która powinna zostać zakupiona w danym okresie. Plan sprzedaży jest podstawą używaną do oceny ilości każdej pozycji zapasów, która powinna zostać zamówiona w danym okresie.

Górne 10% zapasów – pod względem rocznych zakupów – zostaje zaliczone do kategorii A, następne 20% należy do kategorii B, a pozostałe 70% do kategorii C. Jeżeli założymy, że na zapasy składa się 1000 różnych pozycji, to 100 pozycji największych pod względem sprzedaży będzie sklasyfikowane jako A, kolejne 200 – jako kategoria B, a pozostałe 700 – jako kategoria C.

W praktyce nie jest konieczne oszacowanie wartości znacznej liczby z 700 kategorii C, ponieważ roczny koszt zakupu będzie niewielki i oczywiste będzie zaliczenie tych pozycji do pozycji C. Praktycznie, grupuje się poszczególne pozycje ze względu na cenę nabycia, a następnie dzieli się poszczególne pozycje zapasów na klasę A (górne 10%), klasę B (następne 20%) i klasę C (pozostałe 70%).

Podobne prace

Do góry