Ocena brak

OMÓW KONTRATYP DZIAŁANIA W GRANICACH UPRAWNIEŃ I OBOWIĄZKÓW

Autor /Remigiusz Dodano /01.12.2011

Działanie w ramach obowiązków i uprawnień:

Nie stanowi przestępstwa działanie będące realizacją obowiązków lub uprawnień służbowych. Uprawnienia i obowiązki wynikają z różnorodnych, w szczególności dotyczących funkcjonariuszy publicznych, przepisów prawa. Określamy je jako kontratyp pozakodeksowy, gdyż spełnić muszą wspólnie dla wszystkich warunki.

Warunkami tymi są:

- kompetencja rzeczowa i miejscowa podmiotu do dokonania określonej czynności.

- istnienie określonej prawem podstawy prawnej i faktycznej dla dokonania danej czynności

- realizacja czynności służbowej w sposób zgodny z warunkami określonymi przez odpowiednie przepisy prawa.

Podobne prace

Do góry