Ocena brak

Omów kompetencje Prezesa NBP

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Jest powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta RP na 6-cio letnia kadencję. Jest odpowiedzialny za organizację i funkcjonowanie NBP, ta sama osoba nie może być Prezesem NBP dłużej niż dwie kadencje Prezes NBP:

-jest przełożonym wszystkich pracowników NBP,

-przewodniczy Radzie Polityki Pieniężnej, Zarządowi NBP, Komisji Nadzoru Bankowego oraz reprezentuje NBP na zewnątrz,

-wydaje indywidualne zezwolenia dewizowe,

-reprezentuje interesy RP w międzynarodowych instytucjach bankowych oraz o ile  Rada Ministrów nie postanowi inaczej w międzynarodowych instytucjach finansowych. Prezes NBP przy wydawaniu zarządzeń podlegających ogłoszeniu oraz decyzji administracyjnych ma prawo używania pieczęci z godłem państwowym.

Podobne prace

Do góry