Ocena brak

Omów klasyczne teorie spostrzegania

Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012

Teoria asocjacjonistyczna (Wundt, Titchener)

*Wrażenia (cecha przedmiotu), a spostrzeżenia (cały przedmiot)

*S jako suma wrażeń łączonych na bazie kojarzenia (styczność czasu, styczność przestrzeni, podobieństwo, kontrast)

*Pewna suma wrażeń musi dawać to samo S

*Czyste wrażenia można wyodrębnić przy pomocy introspekcji

*Wrażenia to najprostsza forma S

Teoria postaci (Wertheimer, Kofka, Rubin)

*Prymat spostrzeżeń nad wrażeniami, wrażenia są wtórne

*Najpierw pojawia się S, całość obrazu/ przedmiotu; wyodrębnienie wrażeń jest jedynie możliwe po analizie S

*Człowiek spostrzega świat całościowo

*Gł zasada: całość jest czymś więcej niż sumą części

*Te same wrażenia nie muszą dawać te same S

*Cechy konfiguracji bodźców: bliskość, podobieństwo, ten sam kierunek, figura/tło,

*S są również związane z naszym nastawieniem, te na które jesteśmy nastawieni będziemy spostrzegać, również doświadczenia i przyzwyczajenia wpływają na S

Teoria Hebba:

*Wrażenia są wynikiem aktywności naszych receptorów (niedostępne świadomości)

*S jest rezultatem pr interpretacji zakodowanych impulsów nerwowych w mózgu

*Spostrzeżenie zależy od pr uczenia się,

*Dopiero S są dostępne naszej świadomości, pozostałe pr są nie dostępne naszej świadomości

Podobne prace

Do góry