Ocena brak

OMÓW ISTOTĘ KONTRATYPU KARCENIA MAŁOLETNIEGO

Autor /Remigiusz Dodano /01.12.2011

Karcenie nieletnich wypełniać może ustawowe znamiona takich przestępstw jak naruszenie nietykalności cielesnej, znieważenie, pozbawienie wolności i zmuszenie do znoszenia. Przesłanką legalizacji takich czynności są wychowawcze uprawnienia rodziców lub opiekunów. Jednak zachowane muszą być określone warunki, których naruszenie powoduje przestępność czynu. Zalicza się do nich: wychowawczy charakter karcenia, proporcjonalność użytych środków do wagi przewinienia dziecka, umiarkowanie użytych środków, które nie mogą zagrażać fizycznemu lub psychicznemu rozwojowi, ani też wyrządzać szkód fizycznych lub duchowych osobie karconej.

Nadużycie prawa karcenia powoduje odpowiedzialność karną za przestępstwo znęcania się nad osoba zależną.

Podobne prace

Do góry