Ocena brak

Omów instytucję zastawu skarbowego

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Zastaw skarbowy (dotyczy rzeczy ruchomych). Skarbowi Państwa z tytułu zaległości podatkowych służy zastaw skarbowy na wszystkich będących własnością podatnika rzeczach ruchomych służących do prowadzenia działalności gospodarczej lub wykonywania wolnego zawodu oraz na rzeczach majątkowych zbywalnych związanych z prowadzona działalnością. Zastaw skarbowy powstaje z dniem wpisu do rejestru zastawów skarbowych.

Wpis do rejestru zastawów skarbowych dokonywany jest na podstawie decyzji ustalającej wysokość zobowiązań, ewentualnie na podstawie decyzji określającej wysokości zaległości podatkowej. Zastaw jest pomocny przy kupnie samochodu i giełdzie - należy sprawdzić czy w rejestrze na ten samochód nie ma wpisu zastawu .

Podobne prace

Do góry