Ocena brak

Omów instytucję zabezpieczenia na podstawie decyzji organu podatkowego na przybliżoną kwotę zobowiązania

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Zobowiązanie podatkowe przed terminem płatności może być zabezpieczane na majątku podatnika jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że nie zostanie ono wykonane, a w szczególności gdy podatnik nie uiszcza zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym i dokonuje czynności, których skutkiem jest utrata własności majątku.

Organ podatkowy może wydać decyzje o zabezpieczeniu na podstawie danych co do wysokości podstawy opodatkowania na przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego jeżeli zabezpieczenie następuje przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania podatkowego lub wysokości zwrotu podatku.

Decyzja o zabezpieczeniu wygasa po upływie 14 dni od doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego lub z dniem doręczenia decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego i określającej wysokość zwrotu podatku. 

Podobne prace

Do góry