Ocena brak

Omów instytucję umorzenia zaległości podatkowej

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Umorzenie zaległości podatkowej odnosi się do zobowiązania, które stało się zaległością podatkowa, W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ podatkowy, może umorzyć w całości lub części zaległość podatkowa lub odsetki za zwłokę.

Zakres umorzenia pozostawiono organowi. Organy uprawnione do zaniechania poboru, ustalania, umarzania:

Minister Finansów w drodze rozporządzenia (rozporządzenie nigdy nie może dotyczyć jednego podatnika lecz całej grupy podatników) Organy podatkowe w drodze decyzji (decyzja dotyczy zawsze jednego podatnika).

Zasada- wniosek składa się do organu podatkowego I instancji i organy l instancji mogą stosować te preferencje bez ograniczenia kwoty.

Podobne prace

Do góry