Ocena brak

Omów instytucję ulg podatkowych

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Ulgi systemowe charakteryzują się tym, że są wbudowane w dany podatek jako obowiązujące wszystkie podmioty, które spełniają określone ustawą, warunki. Ulgi systemowe są ważnym instrumentem polityki fiskalnej gdyż formułowaniem warunków uzyskania ulgi państwo wywołuje określone reakcje podatników. Podatnicy znają z góry warunki, po spełnieniu, których pojawia się możliwość zmniejszenia ciężarów podatkowych. Ulgi systemowe są więc instrumentem polityki państwa i eliminują woluntaryzm fiskalny państwa.

Ulgi indywidualne wprowadzane są na wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta (zaniechanie poboru, umorzenie zaległości podatkowej, zaniechanie ustalenia zobowiązania).

Podobne prace

Do góry