Ocena brak

Omów instytucję udzielania pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Właściwy organ podatkowy pierwszej instancji na żądanie podatnika, płatnika lub inkasenta jest zobowiązany do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie wszczęto postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej. Występując z żądaniem podatnik, płatnik, lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie. Zastosowanie się przez podatnika do urzędowej interpretacji prawa podatkowego nie może mu zaszkodzić .

Podobne prace

Do góry