Ocena brak

Omów instytucje przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu państwa lub gminy

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz:

-Skarbu państwa - w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa

-Gminy, powiatu, województwa — w zamian za zaległe podatki.

Przeniesienie następuje na wniosek podatnika na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej za zgodą urzędu skarbowego między starostą wójtem, burmistrzem, zarządem powiatu lub województwa a podatnikiem. Starosta powiadamia właściwego naczelnika-urzędu skarbowego przesyłając kopie umowy. Wyrażenie lub odmowa zgody następuje w drodze postanowienia. Termin wygaśnięcia zobowiązania podatkowego to dzień przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych. 

Podobne prace

Do góry