Ocena brak

Omów instytucje przedawnienia możliwości doręczenia decyzji podatkowej

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Instytucja ta odnosi się wyłącznie do zobowiązań powstających w wyniku doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania. Organ podatkowy wskutek przedawnienia traci prawo do ustalenia zobowiązań wydatkowych, pomimo, ze ciążył na podatniku obowiązek podatkowy.

Art. 68§1 stanowi, że nie powstaje "obowiązanie, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Trzy letni okres przedawnienia ulega przedłużeniu o 5 lat w sytuacji, jeśli podatnik nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa wydatkowego, w złożonej deklaracji nie złożył wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości obowiązania.

Podobne prace

Do góry