Ocena brak

Omów instytucję potrącania zobowiązań podatkowych

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Bieżące zobowiązania podatkowe, jak również zaległości podatkowe można potrącić:

1.z wierzytelności podatnika wobec Skarbu Państwa, jeśli pochodzi z tytułu wymienionego w art.64§1ordynacji i jest:

-Dwustronna czyli wzajemna, bezsporna i wymagalna

-Pochodzi z tytułu odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowy areszt lub zatrzymanie

2. Również mogą być potrącane wierzytelności podatnika wobec państwowej jednostki budżetowej, na rzecz której podatnik wykonywał roboty lub usługi ewentualnie dostarczał towary. Wierzytelność z tego tytułu musi również spełniać te 3 warunki (wzajemna , bezsporna, wymagalna), a oprócz tego osoba, która wykonywała te roboty, usługi, dostawy musiała być wyłoniona w trybie przepisów o zamówieniach publicznych.

Jednocześnie dodatkowym warunkiem jest to, że wierzytelność ta musi być wyłącznie tego podatnika.

Podobne prace

Do góry