Ocena brak

Omów instytucję płatnika

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Jest osobą fizyczną, prawną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która na podstawie przepisów prawa podatkowego jest zobowiązana do obliczenia i pobrania podatku od podatnika oraz wpłacenia go we właściwym terminie na rachunek organu podatkowego. Czynności płatnika związane z obliczeniem i poborem podatku są czynnościami materialno -technicznymi nie wszczynającymi postępowania podatkowego. Płatnik odpowiada:

-Za podatek nie pobrany - całym majątkiem

-Za podatek pobrany, a nie wpłacony w terminie

-Za podatek nie wpłacony w terminie

Podobne prace

Do góry