Ocena brak

Omów instytucję inkasenta

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Inkasentem jest osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na podstawie przepisów prawa podatkowego zobowiązana jest do pobrania podatku od podatnika i wpłacenia w odpowiednim terminie na konto organu podatkowego. Stosowanie instytucji inkasenta ograniczone jest wyłączenie do podatków i opłat lokalnych. Wynagrodzenie inkasenta wynosi 0,1% pobranej kwoty podatku. 

Podobne prace

Do góry