Ocena brak

Omów funkcje NBP

Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011

Bank emisyjny jest jedyną instytucja mającą wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych będących prawnym środkiem płatniczym w Polsce. NBP określa wielkość emisji oraz moment wprowadzenia pieniądza gotówkowego do obiegu, za którego płynność odpowiada.

Bank banków- NBP organizuje system rozliczeń pieniężnych, prowadzi bieżące rozrachunki międzybankowe i aktywnie uczestniczy w między bankowym rynku pieniężnym. NBP jest odpowiedzialny za stabilność i bezpieczeństwo całego - systemu bankowego. Pełniąc funkcje banku banków sprawuje on kontrolę nad działalnością, banków komercyjnych, a w szczególności nad przestrzeganiem przepisów prawa bankowego. NBP odgrywa ponadto coraz większą rolę w zakresie nadzoru nad systemem płatności w Polsce.

Centralny bank państwa - NBP prowadzi obsługę bankową budżetu państwa, prowadzi rachunki bankowe rządu i centralnych instytucji państwowych, państwowych funduszy celowych i państwowych jednostek budżetowych oraz realizuje ich zlecenia płatnicze.

Podobne prace

Do góry